Diarios encontrados en una MemoryStick

diumenge, d’octubre 02, 2005

#18 Crèdits

Vull aprofitar la última entrada d'aquest Blog per donar les gràcies al Carlos per les seves excel·lents fotografies, i al David i al Xavi per ensenyar-me el Christon Cafe i aquests restaurants tan suprems. Totes les fotografies han estat preses durant aquest viatge, llevat de les que están vinculades a pàgines web exteriors. Tots els mapes i localitzacions es poden trobar lliurement per internet.

Naturalment totes les opinions expressades son el meu peculiar punt de vista d'aquests dies. Si semblen una mica esbiaixades, occidentalitzades o massa crítiques, no es tant per mala fé com per les limitacións idiomàtiques i del temps disponible. Crec que tenen valors molt positius que a tots ens caldria recordar de tant en tant, però que tambè els hi cal prendre's un descans de tant en tant per replantejar-se les coses, com la conveniència de aprendre una mica d'anglès per anar pel mòn, o permetre que el mòn els hi faci una visita de tant en tant.

Fins que no hi hagi una propera vegada, aques blog acaba aquí,
a deu d'actubre de 2005.